Bagaimana Cara Tukar Shift?

Tukar Shift merupakan salah satu menu pada SmartPresence yang terletak di Data Induk yang digunakan untuk menukar jam kerja pegawai. Misalkan pegawai A shift pagi dan pegawai B shift sore, mereka ingin menukar jadwal kerjanya. Maka anda bisa menukarnya dengan menu ini.

Website Apps

image ubah shift pegawai

Mobile Android

image tukar jadwal

Langkah – langkah tukar jadwal pada menu Tukar Shift di Mobile App dan Web :
1. Masuk ke menu Tukar Shift di Data Induk -> Presensi -> Tukar Shift.
2. Kemudian masukkan nama pegawai pertama yang akan di tukarkan jadwalnya.
3. Pilih periode jadwal yang akan di tukar dan klik Tampilkan.
4. Lakukan langkah 2 dan 3 untuk pegawai kedua.
5. Kemudian cari dan tandai tanggal yang akan ditukar shiftnya di masing-masing jadwal pegawai tersebut.

6.3.9 tukar shift - mobile android - cara menggunakan tukar shift

6. Setelah itu, klik  Maka otomatis, Jadwal akan tertukar.